Εκπαίδευση για καταδύσεις αναψυχής
Rebreather Diver more
Εκπαίδευση στην χρήση της συσκευής eCCR POSEIDON MK6 Discovery.
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης 18 μέτρα, σε χρόνους μη αποσυμπίεσης.
Είναι πρόγραμμα για τον δύτη αναψυχής που θέλει να λειτουργεί συσκευή rebreather στα όρια των καταδύσεων αναψυχής.
3 θεωρητικά μαθήματα.
4 πρακτικές εφαρμογές.
6 καταδύσεις.
200 λεπτά χρόνο βυθού.
4 - 5 ημέρες.
Rebreather Diver
Προϋποθέσεις: PADI Open Water Diver ή αντίστοιχο.
Enriched Air Diver.
25 καταδύσεις Log Book.
Τιμή: 600,00 €
Advanced Rebreather Diver more
Εκπαίδευση στην χρήση της συσκευής eCCR TypeR POSEIDON MK6 Discovery.
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης 30 μέτρα, μέσα σε χρόνους μη αποσυμπίεσης.
Είναι πρόγραμμα για τον δύτη Rebreather που θέλει να επεκτείνει τα όρια βάθους του με την χρήση επιπλέον φιάλης Bail Out.

2 θεωρητικά μαθήματα.
1 πρακτική εφαρμογή.
5 καταδύσεις.
240 λεπτά χρόνος βυθού (ελάχιστο).
3 - 4 ημέρες.
Advanced Rebreather Diver
Προϋποθέσεις: PADI Rebreather Diver
PADI Advanced Open Water Diver ή αντίστοιχο.
30 καταδύσεις Log Book.
Τιμή: 500,00 €
Rebreather Deep Diver Specialty more
Εκπαίδευση στην χρήση της συσκευής type R POSEIDON MK6 Discovery για βαθύτερες καταδύσεις σε συνδυασμό με την ειδικότητα PADI Deep Diver.
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης 40 μέτρα, σε χρόνους μη αποσυμπίεσης.
Είναι πρόγραμμα για τον δύτη Advanced Rebreather που δεν έχει την εκπαίδευση για βαθιές καταδύσεις και επιθυμεί να την ολοκληρώσει με την χρήση της συσκευής Poseidon ΜΚ6.

3 θεωρητικά μαθήματα
4 καταδύσεις.
2 πρακτικές εφαρμογές.
2 - 3 ημέρες.
Rebreather Deep Diver Specialty
Προϋποθέσεις: PADI Advanced Open Water Diver ή αντίστοιχο.
PADI Advanced Rebreather Diver.

Τιμή: 350,00 €
PADI Enriched Air Diver more
Εκπαίδευση στην χρήση μιγμάτων εμπλουτισμένων με οξυγόνο μέχρι 40%
Δύο θεωρίες των 5 ωρών.
Προγραμματισμός καταδύσεων Enriched Air Nitrox.
Έλεγχος έκθεσης οξυγόνου CNS clock.
Ανάλυση μιγμάτων EANx.
Κίνδυνοι καταδύσεων EANx.
PADI Enriched Air Diver
Προϋποθέσεις: Open Water Diver
Τιμή: 160.00 €
PADI Dry Suit Diver more
Ειδικότητα για την χρήση στεγανής στολής

Δύο θεωριτικά μαθήματα.
Τρεις καταδύσεις σε δύο μέρες.
PADI Dry Suit Diver
Προϋποθέσεις: Προυποθέσεις:

Open Water Diver.
Κατοχή στεγανης στολής.
Τιμή: 170,00 €
PADI Cavern Diver more
Εκπαίδευση για κατάδυση σε σπηλαιόματα (cavern) μέχρι 40 μέτρα συνολική διείσδυση.
Τρεις Θεωρίες των 5 ωρών.
Τέσσερις καταδύσεις.
Ασκήσεις ξηράς.
Μορφολογία σπηλαίων.
Εξοπλισμός.
Κίνδυνοι και όρια.
Σήματα και ανάγνωση.
Τρόποι κολύμβησης.
Συντροφικό σύστημα.
PADI Cavern Diver
Προϋποθέσεις: Advanced Open Water Diver
Τιμή: 250,00 €