Εκπαίδευση Τεχνικών Καταδύσεων
DSAT Gas Blender more
Σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθετε να παρασκευάζετε μίγματα Enriched Air Nitrox και Trimix.
Θα μάθετε τους τρόπους ανάμιξης αερίων που είναι διαδεδομένοι στην καταδυτική αγορά.
Θα μάθετε να χειρίζεστε το πρόγραμμα Mixeg Gas Calculator και να παρασκευάζετε μίγματα της επιλογής σας.
Θα εκπαιδευτείτε στο πρωτόκολλο ανάμιξης και παράδοσης/ παραλαβής αερίων.
Θα γνωρίσετε τους τρόπους καθαρισμού συστημάτων ανάμιξης αερίων.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) ημέρες...
DSAT Gas Blender
Προϋποθέσεις: Enriched Air Diver
Τιμή: 200.00 €
DSAT Tec 40 more
Το πρόγραμμα Tec 40 είναι εισαγωγή στην τεχνική κατάδυση, με περιορισμούς, που γεφυρώνει το κενό μεταξύ των καταδύσεων αναψυχής και των βαθιών τεχνικών καταδύσεων αποσυμπίεσης.
Ο πιστοποιημένος δύτης Tec 40 μπορεί να κάνει καταδύσεις με περιορισμένη αποσυμπίεση και εξοπλισμό που πλησιάζει τα πρότυπα των τεχνικών καταδύσεων.

Πρόγραμμα εβδομάδας
Τρεις θεωρίες
Τρεις πρακτικές εφαρμογές
Τέσσερις καταδύσεις.
Χρήση μέχρι EANx50.
Μία φιάλη αποσυμπίεσης.
DSAT Tec 40
Προϋποθέσεις: PADI EANx Diver
PADI Deep Diver
18 ετών

Ελάχιστη εμπειρία μαθητή
30 καταδύσεις
10 καταδύσεις EANx
7 καταδύσεις βαθύτερα από 30 μέτρα

Τιμή: 600,00 €
DSAT Tec 45 more
Το πρόγραμμα Tec 45 μεταφέρει τους δύτες Tec 40 στις βαθιές τεχνικές καταδύσεις αποσυμπίεσης. Ο πιστοποιημένος δύτης Tec 45 μπορεί να κάνει καταδύσεις με πολλαπλές στάσεις αποσυμπίεσης με μια φιάλη αποσυμπίεσης και εξοπλισμό τεχνικών καταδύσεων.

Πρόγραμμα εβδομάδας
Τρεις θεωρίες.
Τρεις πρακτικές εφαρμογές
Τέσσερις καταδύσεις
Χρήση μέχρι και 100% οξυγόνο
DSAT Tec 45
Προϋποθέσεις: Tec 40 Diver
Rescue Diver
18 ετών

Ελάχιστη εμπειρία μαθητή
50 καταδύσεις
12 καταδύσεις EANx βαθύτερα από 18 μέτρα.
6 καταδύσεις βαθύτερα από 30 μέτρα.

Τιμή: 500,00 €
DSAT Tec 50 more
Το πρόγραμμα Tec 50 μεταφέρει τους δύτες Tec 45 στις βαθιές τεχνικές καταδύσεις επιταχυνόμενης αποσυμπίεσης πολλαπλών αερίων. Ο πιστοποιημένος δύτης Tec 50 μπορεί να κάνει καταδύσεις με πολλαπλές στάσεις αποσυμπίεσης με δύο φιάλες αποσυμπίεσης και εξοπλισμό τεχνικών καταδύσεων.

Πρόγραμμα εβδομάδας
Τρείς θεωρίες.
Δύο πρακτικές εφαρμογές.
Τέσσερις καταδύσεις.
Χρήση μέχρι και 100% οξυγόνο.
Δύο φιάλες αποσυμπίεσης.
DSAT Tec 50
Προϋποθέσεις: Tec 45 Diver
Rescue Diver
18 ετών

Ελάχιστη εμπειρία μαθητή
100 καταδύσεις
20 καταδύσεις EANx βαθύτερα από 18 μέτρα.
15 καταδύσεις βαθύτερα από 30 μέτρα.

Τιμή: 400,00 €
DSAT Tec Deep Diver more
Στο πρόγραμμα αυτό μαθαίνετε να καταδύεστε υπερβαίνοντας τα όρια των καταδύσεων αναψυχής. Συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα των Tec40-Tec45-Tec50..
Μέγιστο βάθος πενήντα (50m) μέτρα.
Καταδύσεις αποσυμπίεσης.
Διαχείρηση εξοπλισμού τεχνικής κατάδυσης.
Καταδύσεις αποσυμπίεσης.
Χρήση air - enriched air nitrox 22-99% & Oxygen σαν μίγματα αναπνοής.
Διάρκεια προγράμματος δέκα (10) ημέρες.
Δώδεκα (12) καταδύσεις.
DSAT Tec Deep Diver
Προϋποθέσεις: Rescue Diver
Enriched Air Diver
Deep Diver
100 καταδύσεις
Τιμή: 1300.00 €
PADI Tec Rec Cave Diver more
Σχολείο εκπαίδευσης για σπηλαιοκατάδυση. Distinctive Specialty.
Μέγιστο βάθος 40 μέτρα
Μήκος διήσδυσης 250 μέτρα
Δέκαέξι (16) καταδύσεις
Δώδεκα (12) εάν υπάρχει εκπαίδευση Cavern Diver
Επτά (7) ημέρες εκπαίδευσης
Μία (1) ημέρα θεωρία και ασκήσεις ξηράς
PADI Tec Rec Cave Diver
Προϋποθέσεις: PADI Tec 50 ή αντίστοιχο
18 ετών
Τιμή: 1000,00 €
DSAT Tec Trimix Diver more
Σε αυτό το πρόγραμμα θα μάθαιτε να καταδύεστε με μίγματα Ηλίουσε βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων.
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης 90 μέτρα.
Καταδύσεις αποσυμπίεσης με πολλαπλά αέρια.
Χρήση μιγμάτων air, enriched air nitrox, trimix, triox, oxygen.
Διάρκεια προγράμματος οκτώ (8) ημέρες.
Οκτώ (8) καταδύσεις..
DSAT Tec Trimix Diver
Προϋποθέσεις: Tec Deep Diver ή Tec 50
Τιμή: 1000,00 +(Helium) €
IANTD Technical Diver more
Εκπαίδευση στην χρηση εξοπλισμού τεχνικής κατάδυσης, τεχνικών αποσυμπίεσης, χρήσης αερίων (AIR, EAN, OXYGEN).
Μέγιστο βάθος 50 μέτρα.
Αποσυμπίεση με ένα αέριο αποσυμπίεσης.
Πέντε (5) ημέρες.
Έξι (6) καταδύσεις.
IANTD Technical Diver
Προϋποθέσεις: Advanced Diver
Nitrox Diver
100 καταδύσεις
Τιμή: 700,00 € €
IANTD Normoxic Trimix Diver more
Εκπαίδευση στις τεχνικές καταδύσεων και χρήσης εξοπλισμού για καταδύσεις με νορμοξικού ποσοστού οξυγόνου μίγματα trimix.
Δύο μίγματα αποσυμπίεσης.
Μέγιστο Βάθος 60 μέτρα.
Επτά (7) ημέρες.
Έξι (6) καταδύσεις.
IANTD Normoxic Trimix Diver
Προϋποθέσεις: IANTD Advanced Nitrox Diver.
Τιμή: 800.00 + Helium €
IANTD Trimix Diver more
Εκπαίδευση για καταδύσεις με μίγμτα trimix.
Μέγιστο βάθος 75 μέτρα.
Επτα (7) ημέρες.
Έξι (6) καταδύσεις.
IANTD Trimix Diver
Προϋποθέσεις: IANTD Technical Diver ή IANTD Normoxic Trimix Diver
Τιμή: 950,00 + Helium €